Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Varför säkerhet?

Vi blir glada så länge du kan känna dig säker.

Halka och fall är den vanligaste orsaken till skador på arbetsplatsen. Nästan 37 500 000 olyckor världen över kräver läkarvård varje år.

  • Varje år dör uppskattningsvis 424 000 människor i världen på grund av fall.
  • Fall är den näst vanligaste orsaken till dödsfall i världen på grund av skada.

Kan man förebygga det?

I de allra flesta fall kan man det. Man installerar helt enkelt ett lämpligt säkerhetsgolv.

Föroreningar

Våta och torra föroreningar på golv skapar en tunn film på ytan som förhindrar att det blir kontakt mellan skon och golvet, vilket i sin tur kan leda till halka eller fall.

En våt film behöver bara vara 1-2 µm tjock för att förhindra fullständig kontakt mellan skon och golvet. Det är ungefär en tiondel av tjockleken på ett hårstrå.

Torra föroreningar som damm och mjöl kan bete sig som miljontals små kullager, vilket också kan leda till halka eller fall.

Säkerhetsgolv fungerar genom att införliva aggregat i ett slitskikt. När dessa aggregat är tillräckliga i antal och kvalitet kan de penetrera den våta filmen för att åstadkomma kontakt med skon, eller förbli intakta och förhindra kullagereffekten av torra föroreningar.

Alla föroreningar innebär inte samma risknivå, och alla föroreningar förekommer inte heller alltid. Den risknivå som du har i dina utrymmen varierar beroende på föroreningarnas art och om föroreningarna förekommer kontinuerligt eller ej. Våra golv kan matchas mot just din risknivå.

Hållbar stegsäkerhet

Det är stor skillnad mellan stegsäkerhet och hållbar stegsäkerhet.

Hållbar stegsäkerhet skyddar människor från halka och fall under golvets hela förväntade livslängd.

Men det är inte alla säkerhetsgolv på marknaden som erbjuder stegsäkerhet under golvens förväntade livslängd. Vi vet att våra golv gör det eftersom externa oberoende laboratorietester bevisar det.

Just nu finns det inget rättsligt krav på säkerhetsgolv för hållbar stegsäkerhet under förväntad livslängd, eller ens någon industristandard för hur man mäter det.

Av den anledningen tillverkas vissa produkter med en tunn beläggning eller relief som kvalificerar dem som säkerhetsgolv när de lämnar fabriken, men en sådan beläggnang kan slitas ut och nötas bort, och är då inte längre säkra.

Altro säkerhetsgolv är tufft. Vi använder kombinationer av kiselkarbid, kvarts och aluminiumoxid i hela slitlagret under tillverkningen, så att golvet ska ha samma halkskyddsnivå och pålitlighet under hela sin livslängd.

En på miljonen

När man installerar ett säkerhetsgolv med hållbar stegsäkerhet under sin förväntade livslängd med pendeltestvärde (PTV) på ≥36 är risken att halka bara en på miljonen. Om en annan typ av golv används kan golvet förlora sitt halkskydd efter en tid och risken att någon ska halka kan bli så hög som en av två. Det är stor skillnad!

Alla våra säkerhetsgolv erbjuder en halkrisknivå på en på miljonen under golvets förväntade livslängd. Titta efter en på miljonen-symbolen och symbolen för livslång stegsäkerhet för garanterat halkskydd.

Sätta standarderna

Vi går längre än gällande krav, och levererar hållbar stegsäkerhet under golvens förväntade livslängd på alla våra säkerhetsgolv.

Vi samarbetar med ledande internationella testinstitut och investerar dessutom i ytterligare tester för att säkerställa att våra produkter konsekvent levererar prestanda av högsta standard.

Som uppfinnare av säkerhetsgolv har vi en etablerad bakgrund i att kämpa för säkerhet. Därför arbetar vi för ett ansvarsfullt sätt att informera allmänheten om hållbar stegsäkerhet som anger hur länge golven kommer att bibehålla sitt halkskydd.

För att visa hur grundliga vi är anger vi tydligt det antal år du kan förvänta dig att Altro säkerhetsgolv ger dokumenterad stegsäkerhet. Titta efter symbolen för livslång stegsäkerhet på de produkter som ger det.

Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar säkerhetsgolvets hållbara stegsäkerhet med tillverkaren för att veta att du väljer den produkt som är mest effektiv för varje utrymme. Vi tror på hållbar stegsäkerhet och rekommenderar alltid stegsäkra golv i utrymmen med mycket hög eller hög halkrisk.