Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Bauhaus arv

 
“Det slutgiltiga ändamålet med all kreativ verksamhet är en byggnad! ... Arkitekter, målare och skulptörer måste återigen lära känna och förstå en byggnads sammansatta karaktär, både som en enhet och med avseende på dess beståndsdelar ... “

- Walter Gropius

I en snabbt föränderlig värld är det otroligt att några hundra arkitekter, konstnärer och hantverkare, utbildade av Bauhaus, fortfarande påverkar inriktningen i utvecklingen efter 100 år. Men det gör de.

Faktiskt, gör dagens livsrytm Bauhaus-metoden mer relevant än någonsin, med sin djärvhet, nyhetstänkande och kreativitet. Vi behöver nya utrymmen som tillgodoser hur vi vill eller behöver leva och arbeta men som är ekonomiskt hållbara. Vi har också ett ansvar att ta hänsyn till när det gäller miljöpåverkan, vilket innebär att design måste möjliggöra ett hållbart byggande. Detta gör dagens utformning lika spännande som det var för hundra år sedan där varje generation av visionära designers kommer med nya idéer.

Som Chris Radcliffe, chef för inredning på Maber Architects, säger: ”På 1920-talet var Bauhaus i framkant på vad som hände då. Så dessa människor, om de levde i dag, skulle fortfarande befinna sig på framkanten när det gäller dagens utveckling. Bauhaus-mästarna, de skulle verka här och nu − och använda nya material som de gjorde då och tänja gränserna.”

Hur genomför vi i praktik det som Bauhaus har lärt oss när det gäller att få utrymmen att arbeta för dem som använder dem och stödja dem som utformar och bygger dem?