Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Ett engagemang för hållbarhet och kvalitet

 
”Det största ansvaret för planeraren och arkitekten, tror jag är skyddet och utvecklingen av vår livsmiljö.”

- Walter Gropius

Att fokusera på ekonomiska fördelar när man planerar byggnader räcker inte längre. Walter Gropius talade om miljöpåverkan redan för ett sekel sedan men det tar världen lång tid att komma ikapp.

Arkitekter och tillverkare blir alltmer pressade att leverera en hållbar lösning. Kommer det som planeras och byggs i dag bidra positivt till framtiden för vår värld? Är metoderna och materialen som bearbetas artificiellt hållbara och säkra? Begränsas vår estetik av krav på hållbara material och metoder?

Hos Altro har vi alltid fokuserat på kvalitet. Först och främst, naturligtvis, i produktionen av våra golv och väggar. Vi använder råvaror av högsta kvalitet från regelbundet övervakade källor och tillverkar i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna, vilket gör att våra stegsäkra golv garanterar ett bibehållet halkskydd under golvets hela livslängd. Trots ständig utveckling, är vi som en tredje generationens familjeföretag stolta över att vår industriella produktion aldrig har blivit en opersonlig, helt automatiserad löpandebandsproduktion.

Andrew Marshall, tillförordnad direktör, 3DReid arkitektkontor i Storbritannien säger: “När vi pratar om hållbarhet inom arkitektur, förutom de processer som är involverade i tillverkning och transport av materialen, måste man tänka på följande: Hur länge kan den här produkten användas? Du kan inte använda en produkt som har en kort livslängd − det är det sämsta du kan göra när det gäller hållbarhet.”

Vårt engagemang sträcker sig utöver produktion; det är ju våra kunder som dagligen använder våra material på otaliga byggplatser över hela världen. Alla våra produkter är utformade för att göra installationen så enkel som möjligt. Vi erbjuder också installationsutbildning, onlinesupport och telefonstöd, samt support på plats vid behov. Vi är också medgrundare till Recofloor, det brittiska vinylåtervinningsprogrammet som hittills har hjälpt våra kunder att styra om 4 300 ton vinylgolv från deponier och Recowall, ett återvinningsprogram för väggpaneler.

Chris Radcliffe säger: ”När jag sätter in något i en byggnad vill jag som designer vara säker på att jag s, sätter in något som kommer från ett företag som agerar ansvarsfullt. Särskilt inom inredning vill vi använda mer och mer hållbara material, oavsett om det handlar om golv eller väggar. Detta blir allt viktigare.”

För mer information om våra hållbarhetsrutiner, besök detta avsnitt på Altros webbplats.