Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Med fokus på välbefinnande

“Vår vägledande princip har varit att design varken är en intellektuell eller en materiell angelägenhet, utan helt enkelt en integrerad del av livets funktioner, som är nödvändig för alla vilka lever i ett civiliserat samhälle.”

- Walter Gropius

 

Varje produkt och lösning vi utvecklar är skapad för att tillgodose behoven hos de människor som använder dem, oavsett om de utformar, installerar eller lever med dem. Det räcker inte att starta och avsluta med utseende, inte heller hur det presterar.

Möjligheterna är oändliga och de utvecklas kontinuerligt. Områden som vi har fokuserat på är bland annat hur en byggnad aktivt kan förhindra fall eller hjälpa till att skapa vårdhem som stöder personer med demens. Ett annat exempel är utveckling av ett av de få världsomfattande golv- och väggprodukter som har uppfyllt den internationella certifieringen från Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), som stöder hygiennormer för matlagning med flera designalternativ. Det kan handla om att använda färg och naturförbundenhet för att stödja inlärning eller vägfinnande, eller säkerställa att en sjukhussal ska var hygienisk men ändå inte se klinisk ut.