Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vad är Bauhaus?

”Endast perfekt harmoni i sina tekniska funktioner samt i sina proportioner kan resultera i skönhet.”

- Walter Gropius

 

I början av 1920-talet etablerade Walter Gropius Bauhaus-rörelsen för att föra samman konst, hantverk och teknik med idén att skapandet av något funktionellt kan göras på samma sätt som när man skapar konst. Det gav hantverk och konst samma betydelse och ändrade sättet på vilket dess följare närmade sig design.

Bauhaus betyder ordagrant “konstruera hus”; många lärde känna det som “skola för byggnation”. Skolan, som ursprungligen var baserad i Weimar, flyttade till Dessau år 1925, ett stenkast från vår tyska tillverkningsanläggning och kontor. Den ingår i UNESCO:s världsarv och är fortfarande en slående och inspirerande plats att besöka.

Bauhaus-rörelsen anses av många vara den mest inflytelserika modernistiska konstform från förra seklet. Bauhaus-lärare och elever letade efter nya idéer, ifrågasatte de traditionella reglerna, experimenterade med nya material och etablerade byggnadsinnovationer. De var också pionjärer när det kom till användningen av syntetiska inredningsmaterial. Det var under byggandet av Bauhaus i mitten av 1920-talet som Walter Gropius arrangerade att den första generationen av konstgjorda golv installerades där.

Vi är omgivna av vardagliga föremål som inspirerades eller skapades av Bauhaus-designers: Stolar med rörformiga metallramar, möbler på hjul och stapelbara bord för att bara nämna tre exempel.

Allt eftersom Bauhaus inflytande växte, utvecklades också Altro i samma takt. Vi hämtar inspiration från Bauhaus-filosofin och väver in delar av den i vår produktutveckling, forskning och innovation. Detta kan tydligast ses med Bauhaus-metoder att överbrygga klyftan mellan form och funktion. Idag förstås detta mer allmänt som att skapa en produkt som är “ändamålsenlig”.

Vi har en lång historia av kvalitet som trotsar tiden och som skapas genom att förvandla kreativt tänkande till praktiska, verkliga lösningar, inklusive limfria stegsäkra golv och golv utformade för att inte användarna ska halka, med eller utan skor i både blöta och torra miljöer. Vi uppfann stegsäkra golv redan på 1940-talet och vår allra första installation är fortfarande på plats i dag i Storbritannien och gör det jobb som den var designat för att göra även 70 år senare. Vi lanserade också världens första integrerade stegsäkra golv och hygieniska väggsystem med Altro Whiterock, vår marknadsledande hygieniska väggpanel.