Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vi ifrågasätter ständigt konventionellt tänkande och investerar i innovationer

“Nya syntetiska material − stål, betong, glas − ersätter mer och mer traditionella råvaror inom byggnation."

- Walter Gropius

Det som gör att en byggnad blir till ett utrymme som fungerar för dem som arbetar och bor i det, är hur byggnadsmaterial används. På samma sätt som vi realiserar och anammar de möjligheter som en sådan ny teknik ger oss, använder arkitekter nya material för att förbättra utformningen och funktionen av byggnader. För oss innebär detta att vi fokuserar på välbefinnande genom hygien, akustik, renlighet, färg, minskad spilltid, återvinningsgrad och andra sätt som hjälper oss att uppnå en bättre upplevelse för våra slutanvändare och kunder. Härifrån utvecklar vi material, teknik, vägledning, arbetsmetoder och kundservice för att göra det.

För att hjälpa till att ifrågasätta normen och bedöma var vi kan göra effektiva förändringar, samarbetar vi med branschexperter för att titta på nya trender, branschrelaterade frågor och marknadsförändringar. Vi söker möjligheter att arbeta med branschorgan och naturligtvis kunder, för att få största möjliga insikt i slutanvändarnas behov. Det finns ingen poäng med att arbeta i en bubbla.

Bauhaus såg arkitektur och hantverk som en måttstock för samhället och vi är stolta över att göra en skillnad på detta sätt.