Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vi tar reda på hur de olika områden vi vänder oss till har olika behov för att lyckas

“Arkitektur börjar där ingenjörskap slutar.”

- Walter Gropius

Människor som är involverade i byggandet och hur en byggnad används har alltid varit viktiga för oss på Altro. Ett bra exempel är problemet med renoveringsutrymmen som måste användas 24/7 – vi uppfann limfria stegsäkra golv som halverar installationstiden med fördelen att man slipper limlukten. Det innebär att vitala utrymmen kan vara igång igen inom en dag.

Vi har arbetat med kunder under många år inom olika branscher, inklusive sjukhus, vårdhem, utbildning och turism. Vi ser till att vi har förståelse för utmaningarna för designers, installatörer och slutanvändare – endast genom att göra detta kan vi utveckla högkvalitativa lösningar som presterar och ser bra ut.

Andrew Marshalls uppfattning: “Många trender är, som vi vet, av cyklisk karaktär. Det som var modernt på 1970- och 1980-talet är nu tillbaka och trendigt igen. Men det fantastiska med detta är: Varje trend kommer tillbaka med hjälp av den teknik som finns nu och inte existerade då”.