Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Minska miljöpåverkan

BREEAM är världens ledande bedömningsmetod för hållbarhet inom huvudplaneringen av projekt, infrastruktur och byggnader. Den redovisar och återspeglar värdet av tillgångar med högre prestanda under byggnadens hela miljömässiga livscykel, från nybyggnation till användning och renovering.

  • BREEAM är ett verktyg som används för att bedöma byggnaders miljöpåverkan i byggbranschen
  • Altro-produkter bidrar till BREEAM-godkännande