Vårdhem

Skapa gemenskap för alla

Vi vet att livet kan vara tufft för en person som står inför fysiska utmaningar, har komplexa inlärningssvårigheter, extra behov eller kanske en kombination av dessa. Idag finns emellertid en uttalad ambition att underlätta livet både fysiskt och mentalt för människor som bor på vårdhem eller i anpassade bostäder.

Altro har under många år utvecklat golv och väggar som ökar välbefinnandet för boende på vårdhem och i anpassade bostäder. Vi är stolta över den roll vi spelar när det gäller att skapa gemenskap för alla. För oss innebär det att hjälpa till att skapa moderna vårdhem som är välkomnande, attraktiva, inkluderande och säkra. Vår strävan är att skapa miljöer där det blir möjligt för den boende att behålla eller öka sin självständighet, och på så sätt uppnå ökad lycka och livskvalitet.

År 2016 höll vi vårt första Europeiska Hälsoforum, med fokus på vårdhem. Bland talarna fanns flera ledande experter, däribland arkitekten Damian Utton, chef för Pozzoni Architecture Ltd, och Helle Wijk från Sahlgrenska institutet vid Göteborgs universitet och Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Lärdomar från detta event, och från vårt direkta arbete med kunderna, bidrar till att forma de lösningar vi erbjuder framöver.

Vi designar för särskilda typer av vårdhem. Ta reda på mer.

Salisbury Hospital Redlynch Ward

Vårdhem - omvårdnad

Sjukhem är vårdhem där boende får 24-timmars omvårdnad vid behov. De boende kan ha långsiktiga tillstånd, fysiska funktionshinder eller komplexa extra behov. Majoriteten av de boende på vårdhem är över 65 år; 20 % av den svenska befolkningen är 65 år eller äldre*

*CIA World Factbook

Bland boende, däribland äldre med sensorisk nedsättning, personer med demens och personer med fysiska funktionshinder är risken för halka och fall hög, vilket gör säkerhetsgolv till ett måste i högriskområden och rekommenderas i gemensamma utrymmen. Mellan 2010 och 2012 förekomm 822 fall med dödlig utgång vilket visar hur viktigt det är att planera för stegsäkerhet.*

*Europeiska föreningen för skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande åtgärder

God hygien genom att minska smittospridning är avgörande för att skydda boende med försvagat immunförsvar. Därför har ett ogenomträngligt golv- och väggsystem som är lätt att rengöra en stor och viktig roll att spela.

Tyngdpunkten ligger dock på ordet ”hem”. Ett vårdhem är inte ett sjukhus och därför behövs och förväntas även en personlig touch, samtidigt som de boende måste skyddas. Det är nyckeln till välbefinnande i de flesta vårdhem. Förutom att hålla familjer och vänner samman ses dessutom vårdarna i vårdhemmet som en utökad familj.

Bostäder vårdhem

Bostadshem är bostäder där människor antingen bor permanent eller lever tillfälligt medan de återhämtar sig. De boende är inte i behov av vård dygnet runt. En del kanske har valt att dra sig tillbaka till denna typ av boende och andra kanske inte klarar av att leva ensamma av olika skäl. De som bor på bostadshem kan vara barn, personer med inlärningssvårigheter, extra behov och/eller fysiska funktionshinder.

Sådana bostadshem behöver vara både vackra och hemtrevliga. Anhöriga, eller de boende själva, kanske betalar för att bo där, eller kanske de anhöriga vill vara säkra på att hemmet är välskött, rent och hemtrevligt. Det innebär att människor alltid ser på hur det ser ut, särskilt i utrymmen som receptioner och toaletter. Golv- och vägglösningar som är slitstarka, lätta att rengöra och underhålla kan bidra till rätt intryck. Lägg därtill avancerade produkter av hög kvalitet med flexibilitet i designen så blir det enkelt att överträffa förväntningarna.

För personer som bor i bostadshem är det viktigt med ett hemtrevligt utseende. Kliniska rum kan ge ett hotfullt uttryck och förvärra symtomen som påverkar välbefinnandet.

Tack vare vår omfattande färgpalett utgörs den enda gränsen för design i utrymmen med barn, boende eller besökande av din egen fantasi. Vi kan erbjuda vägledning om vilka av våra färger som lugnar eller stimulerar, beroende på rum och barnens behov.

Vi rekommenderar säkerhetsgolv i alla utrymmen där föroreningar som fett, vatten eller duschtvål förekommer, och utgör en hög till mycket hög risk för halka. I andra utrymmen, som till exempel patientrum, där det inte krävs ökad stegsäkerhet rekommenderar vi våra släta golv. De finns i ett stort urval av färg och design.

Äldreboenden

Äldreboenden innefattar ofta mer än en typ av boende: privata hem för självständigt boende inom en gemenskap, eller ett gemensamt hem där personer som har behov av mer stöd bor tillsammans.

I privata hem inom äldreboenden ligger betoningen på högkvalitativt boende i hotellstil. Säkra, hygieniska lösningar är viktiga, men bör inte vara uttalade för de boende som inte anser sig vara "gamla" och i behov av speciallösningar.

Trots att hälsoproblemen är färre så kommer de flesta boende att vara personer över 65 år, vilket innebär att de löper större risk för att halka, vilket innebär att våra säkerhetsgolv ärperfekta lösningar i gemensamma utrymmen och i våta miljöer.

Green Pastures Care Home

Säkerhet och efterlevnad

Lika viktigt som de boendes självständighet är det faktum att många är sårbara, och där har vi en viktig uppgift att garantera säkerheten. Det innebär att förebygga halkolyckor, underlätta hygien och rengöring och skapa effektiva system för vägvisning. Utöver omsorgsplikten om de boende måste vårdhemmen dessutom enligt lag skydda personalen. Sådana förpliktelser återspeglas i branschstandarder och regler.

Minimera halkrisken

För en äldre eller skörperson kan det få katastrofala följder som förändrar hela livet att bara snubbla en enda gång.

En global rapport från WHO om förebyggande av fall i äldre åldrar (verifierad 2016) visade att äldre som bor i vårdhem faller oftare än de som bor i gemensamhetsboende. Ungefär 30-50 % av de personer som bor på långtidsvårdsinstitutioner faller varje år och 40 % av dem flera gånger. Fall är orsaken till 20-30 % av milda till allvarliga skador, och utgör bakomliggande orsak till 10-15 % av alla besök på akutmottagningar. Den genomsnittliga hälso- och sjukvårdskostnaden för en fallskada hospersoner 65 år och äldre i USA låg på 1049 dollar.

Åldersrelaterade förändringar i vår syn kan varaförlust av perifer vision, färgvisionsändringar, problem med bländning ellersuddig syn på nära håll. Därför kan bristfällig belysning eller golv som inte valts med omsorg utgöra en verklig fara. Virekommenderar att du, förutom att välja rätt golvprodukter, även tänker påbelysning, räcken och andra säkerhetsfunktioner, liksom goda rengöringsrutiner.

Vi rekommenderar Altros säkerhetsgolv (länk) för alla utrymmen där det finnshög eller mycket hög risk för halka. Sådana utrymmen är alla där det förekommer föroreningar som vatten, livsmedel och tvålprodukter. I utrymmen där det vanligtvisintefinnsföroreningar, som t.ex. sovrum, erbjuder vi smidiga golvalternativ. Men för vårdhem, där människor kan vara sårbara, inte mår bra eller har svårt att röra sig rekommenderar vi Altros säkerhetsgolv. Fördelen med att välja ett Altro säkerhetsgolv med ett PTV-värde på ≥36 är att det har dokumenterad stegsäkerhet under hela den förväntade livslängden, vilket betyder att du kan vara säker på att patienter och personal är skyddade på lång sikt. Dessutom har vi snygga, hemtrevliga alternativ som är speciellt utformade för att minimera halkrisken i alla utrymmen i vårdhem.

Altros säkerhetsgolv levereras dessutom med en garanti på 5 år, och dokumenteradstegsäkerhet under sin förväntade livslängd. Våra säkerhetsgolv utnyttjar även Altro Easyclean™-tekniken som gör rengöringen enklare och effektivare, vilket i sin tur hjälper golvet att fungera som det ska och behålla sitt utseende. Hållbarheten hos våra 2,5 mm säkerhetsgolvklarar av den dagliga användning som förekommer inom vården.

Varför Altro?

 • Altro erbjuder lösningar som minskar halkrisken, som golv med dokumenterad stegsäkerhet under hela den förväntade livslängden, något som är avgörande för långsiktig, tillförlitlig säkerhet
 • Våra lösningar bidrar till hög hygienstandard och spelar roll i infektionskontrollen.
 • Altro erbjuder vägledning som stöd för de större behov som vårdhemmens boende och personal har, bland annat demens, rullstolar, nedsatt syn och hörsel, såväl som allmänt välbefinnande
 • Vi har samarbetat med experter för att utveckla lösningar som ger stöd åt personer med demens och extra behov.
 • Vi har expertis inom utformning av hemtrevliga miljöer där människor skall leva och arbeta.
 • Våra golv har fått klass A+ enligt Green Guide för användning inom vårdsektorn, vilket skapar en trygghet i att lösningarna har branschgodkänts, godkänts av tredje part och fått miljöbetyg. 
 • Vi inser vikten av rengöring och har utvecklat lösningar och rådgivning för att underlätta för personalen
"I en tid då lagstiftning och regelverk blir alltmer omfattande är det ytterst viktigt att arkitekter har tillgång till pålitlig information om byggmaterialen. Altro har lagt enormt mycket tid och möda på att ta reda på de vilka centrala data som arkitekter behöver för att med säkerhet kunna specificera golvmaterial och väggytor. Möjligheten att välja de bäst lämpade materialen och ytorna för många olika tillämpningar och situationer gör att arkitekter och andra som specificerar projekt kan utforma vackra byggnader och utrymmen, tryggt förvissade om att de uppfyller alla relevanta krav på hälsa, säkerhet och hygien. Olika anläggningar har olika behov, och ofta förbises de speciella problem som behöver beaktas när man inreder för personer med demens. Altro har strävat efter att skapa produkter som tillgodoser just dessa behov."
Richard Pollock Burnett
Pollock Associates, Arkitektbyrån, Dementia Services Development Centre, Universitetet i Stirling

Dementia Services Development Centre (DSDC)

Vi samarbetade med Dementia Services Development Centre (DSDC) på universitet i Stirling, Skottland när vi tog fram nya färgtoner av Altro Aquarius med målsättningen att vårdare och vårdtagare ska känna sig trygga i våta miljöer. Vi samarbetade även med DSDC när vi tog fram färgpaletten till Altro Suprema II. Produktserien erbjuder solida, blänkfria färger som fungerar väl på egen hand eller i kombination med Altro Aquarius för att minimera visuella barriärer.

DSDC:s utvärderingsverktyg för inredning för demens innehåller olika resurser som gör det möjligt att på egen hand utvärdera miljöer där personer med demens vistas. Denna uppsättning verktyg är lämplig för såväl renoveringar som nybyggnationer och är relevant för många typer av inrättningar, till exempel dagcenter, sjukhusavdelningar, äldreboenden och läkarhus. Utvärderingsverktyget hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras, och det kan användas i förberedelser inför en formell gransknings- och certifieringsprocess. För att få veta mer om Dementia Services Development Centre, boka en rundtur eller få mer information om DSDC:s utvärderingsverktyg för inredning för dementa, och flera andra inredningsrelaterade tjänster, besök dementia.stir.ac.uk.

Ett typexempel – Altro Aquarius

Altro Aquarius, vårt säkerhetsgolv för torra och våta miljöer, skor och bara fötter, lanserades år 2012.

Redan de första reaktionerna på golvets lämplighet för både skor och barfota i våta miljöer, som är en vanlig utmaning inom vården, var så positiva att vi valde att ta fram fyra nya färger i samarbete med Richard Pollock och Liz Fuggle från arkitektbyrån Burnett Pollock Associates (BPA) och DSDC. BPA besitter en erkänd expertis inom inredning för dementa och har en långvarig relation till Dementia Services Development Centre på universitetet i Stirling. De färger som vi tog fram skulle passa ihop med de mörka, färgstarka mattor som används i sällskapsrum och sovrum, och även kontrastera visuellt mot vit sanitetsutrustning och badrummens handtag. Golvet minimerar risken för visuell förvirring för personer med dålig syn.

Liz Fuggle: ”Vi uppskattade verkligen att Altro Aquarius möjliggör både skor och bara fötter i samma våta miljö, vilket är idealiskt för vårdare, vårdtagare och gäster som då kan ha sammanhängande våtrum i hemmet, på ett äldreboende, sjukhus eller hotell.”

Inredningsdesign för boende

Vi är stolta över att i många år ha varit verksamma inom inredningsdesign för personer med demens. Vi anser att alla vårdhem, och i allt högre grad även gemensamhetsboenden, måste utformas för att hjälpa dem som drabbats av demens till ett gott liv. Genom att följa en rad enkla principer skapar vi välutformade, lugnande, attraktiva och anpassade hem åt alla boende på vårdhem.

Vad är demens?

Termen demens omfattar flera olika tillstånd som beror på att hjärnans funktioner gradvis försämras. Det kan vara problem att diskutera och kommunicera, att tänka snabbt, försämrad fattningsförmåga, försämrad mental rörlighet, minnesförlust och oroskänslor, depression och ilska. Demens kan ge upphov till olika hjärnsjukdomar där den vanligaste är Alzheimers, något som 62 % av alla personer med demens lider av. Demens är inte bara en del av åldrandet, utan kan orsakas av förändringar i hjärnans struktur och gradvisa skador på hjärncellerna.

Ett annat vanligt symptom är förlust av den visuella uppfattningen utöver normala åldersorsaker. Många av principerna för inredningsdesign för personer med demens tar hänsyn till synnedsättning och hjälper fler boende att leva gott.

*‘Later Life in the United Kingdom’, Age UK June 2016.

Demens: Ett lokalt och globalt perspektiv

Enligt Socialstyrelsen lever 160 000 personer i Sverige med demens. Demens är en av de prioriterade sjukdomarna i WHO:s åtgärdsprogram om mental hälsa (Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) som syftar till att utöka vården för psykiska störningar, neurologiska sjukdomar och missbruksrelaterade sjukdomar. Enligt WHO är demens en av de viktigaste orsakerna till funktionshinder och vårdberoende bland äldre i världen. Idag finns 47,5 miljoner personer i världen som har demens, och varje år drabbas 7,7 miljoner nya, vilket innebär ett nytt fall var 4:e sekund. Om man tittar framåt innebär detta en prognos på totalt 75,6 miljoner människor med demens år 2030 och nästan ett tredubblat antal, 135,5 miljoner människor, år 2050.

Vi kan vägleda dig när du ska bygga, renovera eller utveckla demensvänliga gemensamhetsboenden, och vi hjälper dig att välja rätt golv och väggbeklädnad som maximerar vårdtagarnas livskvalitet.

"Att tillhandahålla högkvalitativ vård för det ökande antalet människor som lever med demens är en av de största utmaningarna under 2000-talet. Det är viktigt att vården förstår vikten av lämpliga fysiska miljöer för att kunna leverera högsta möjliga vårdkvalitet. Under åren har vi utvecklat en mycket större förståelse för hur man använder färg och struktur och vikten av att utforma utrymmen som gör det möjligt för människor att leva väl och upprätthålla så mycket av sitt oberoende som möjligt.

"Altro har genom sin erfarenhet att utforma och utveckla vårdmiljöer byggt upp en imponerande kunskapsbank och strävar alltid efter att ligga i framkant inom design och innovation. Varje tjänst där renovering eller utveckling av nya anläggningar övervägs kan gynnas av hjälpsamma råd från Altro-teamet”

Martin Green, verkställande direktör, Care England

Designa vårdhem i korthet

 • Använd golv och vägglösningar för att skapa en lugn, välkomnande och hemtrevlig atmosfär.
 • För utrymmen med mycket hög eller hög risk att halka  skall du alltid välja ett golv med pendeltestvärde(PTV) på ≥36, vilket motsvarar en halkrisk på en på miljonen under hela golvets livslängd.
 • Se intilliggande nyanser i gråskala för att kontrollera att de kontrasterar. Undvik golv med alltför kraftig textur i våta miljöer då det kan vara obekvämt för känsliga bara fötter, och välj icke-kliniska nyanser som bidrar till att skapa en avkopplande badupplevelse
 • Säkerställ attIjusreflektionsvärdet (LRV) mellan intilliggande ytor, till exempel ett golv och en vägg, skiljer sig åt med minst 30 poäng 
 • Överväg att begränsa antalet färger i ett och samma utrymme för att undvika ett rörigt intryck 
 • Se intilliggande nyanser i gråskala för att kontrollera att de kontrasterar
 • För att underlätta för de boende att röra sig på egen hand kan liknande golv läggas mellan rum. Att röra sig från vinyl till matta kan till exempel skapa tvekan, eller se ut som ett trappsteg 
 • Se till att färgerna på väggar, dörrar, golv och tak kontrasterar mot varandra så att de lätt kan urskiljas. Undantaget är om du vill dölja en ingång, exempelvis till en servicekorridor eller ett kök
 • Kom ihåg att personalutrymmena ska vara lika hemtrevliga och fina som resten av vårdhemmet, för att skapa en gemytlig och inspirerande arbetsmiljö
 • Använd lösningar som är fogfria och inte går att pilla upp för att skydda de boende, även de personer som uppvisar ett utagerande beteende 
 • Akustiska eller ljudreducerande, bekväma golv bör övervägas i stilla utrymmen.
 • Undvik belysning som förändrar utseendet på golvets finish, till exempel så det ser ut att vara vått.
 • Använd matta och glitterfria golv för att undvika att skapa intryck av fara som egentligen inte finns 
 • Överväg att använda ett hygieniskt, vattentätt system som Altro Aquarius och Altro Whiterock Satins FR för våta miljöer , eller Altro Stronghold 30 / K30 och Altro Whiterock White FR, eller Altro Whiterock Satins FR för kök ) Med Altros produktväljare får du snabbt vägledning  när du ska välja rätt golv och väggar till de olika utrymmena i ett vårdhem.

Effekten av ljusreflektion

Små skillnader mellan golv, väggar, trappsteg och dörröppningar kan skapa tillräckligt mycket osäkerhet för att falla hos personer med olika typer av synnedsättningar. Den viktigaste faktorn som avgör en persons förmåga att identifiera olika ytor är hur mycket ljus som ytorna reflekterar.

Ljusreflektionsvärde (LRV) är det bästa sättet att mäta kontrast. Alla material har ett LRV mellan 0 och 100 poäng. För att uppfylla kraven måste det finnas minst 30 poängs skillnad i LRV mellan intilliggande ytor, till exempel ett golv och en vägg.

Färg kan användas för att motverka att personer rör sig till vissa platser, till exempel till kök eller vissa utgångar. Att använda golv med väldigt olika LRV (ljusreflektionsvärde) skapar en visuell barriär. Till exempel skulle man kunna lägga in Altro Reliance 25 i färgen Arena (LRV: 41) i en matsal och Altro Stronghold 30 i färgen Velvet (LRV: 8) i det intilliggande köket. Skillnaden i LRV är mer än 30 poäng, vilket gör att det tydligt framgår att det är ett annat rum och motverkar att personer rör sig till köket. Dessa färgkombinationer fungerar även i gråskala, det sanna beviset på att två nyanser antingen kontrasterar eller samverkar, efter behov.

 • Ett exempel på nyanser med liknande LRV som kan användas för att undvika tvekan eller missuppfattning om trappsteg är Altro Wood Safety i Bleached Oak (LRV: 52).

Golv som underlättarsäker förflyttning

För att se till att personer med demens känner sig bekväma med att förflytta sig mellan olika utrymmen kan det vara fördelaktigt att installera golv med liknande LRV och färgtoner i viktiga utrymmen. Altro erbjuder många golvlösningar som möjliggör detta, samtidigt som halkrisken minimeras. Det är extra viktigt när man ska förflytta sig från ett sovrum eller en korridor till ett badrum. Våra kombinationsfärger kan också enkelt matchas med de som erbjuds av ledande mattillverkare, även om vi inte rekommenderar användning av mattor eftersom de skapar extra hygienutmaningar.

Vägvisning

Rumslig orientering kan vara en utmaning för personer med nedsatt syn och extra behov. Även för personer utan sådan påverkan kan det vara svårt att hitta, särskilt om man är ny eller på besök. Desorientering är vanligt bland boende med vissa typer av demens och kan även upplevas av andra boende beroende på hälsa och kännedom om omgivningen. För att främja självständighet, minska stress och hjälpa dem som lever med demens eller nedsatt syn lägger vårdhem stor vikt vid vägvisning och vägledning. Altros golv kan användas för att göra det lättare att hitta och orientera sig, då de stimulerar minnet och hjälper till att skapa igenkänning. Det gör också livet enklare för både besökare och personal!

Färg är ett sätt att hjälpa till att hitta rätt. Olika färger kan integreras i vägvisningen för att trigga igång minnet och hjälpa till att skapa igenkänning. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att inte alla ser färger på samma sätt. Därför bör färg som vägvisning kombineras med andra visuella tecken, t.ex. konst eller andra landmärken, där så är möjligt. Vi har utvecklat färger för att passa alla smaker och alla praktiska överväganden, och dessutom kan du kombinera färgerna på våra väggar och golv för att få det snyggt och samtidigt uppnå de kontrastskillnader som är nödvändiga.

Om du vill se hur de lösningar och färger du väljer skulle komma att se ut kan du använda Altro Space Visualiser.

Skapa ett hem

Våra lösningar bidrar till att hålla boende, besökare och personal säkra samtidigt som de är utformade för att skapa ett hem, vilket är det viktigaste av allt. Ingen vill leva i en klinisk sjukhusmiljö Det går inte att överskatta den effekt som hemkänsla har på välbefinnandet.

Vi har ett utbud av golv- och vägglösningar som hjälper dig att skapa en hemtrevlig miljö, med ett urval av ytskikt och nyanser så du kan få exakt det utseende och den känsla du vill ha. Våra lösningar har utformats med tanke på trivsel, men är samtidigt praktiska och främjar säkerheten där så behövs på alla möjliga sätt, utan att det blir synligt för de boende.

Med trä får man utseendet och känslan av ett hem. Trä kan vara varmt och behagligt, men även svalt och ljust. Trä är modernt och många av oss väljer att använda det i våra hem, därför blir det även ett självklart och populärt val för vårdhem och anpassade bostäder. Altro Wood kan användas i utrymmen i vårdhem som inte kräver ökad stegsäkerhet. Materialet bidrar till att uppmuntra de boende att röra sig fritt och gör produktval och installation lättare att hantera. Det finns dessutom ett urval på 20 nyanser så att du enkelt ska kunna hitta det alternativ som passar dig och matcha det med väggarna. Vi erbjuder även Altro Wood Silence som är bekvämt att gå på och dessutom ger ljuddämpning. Det finns i 12 olika nyanser vilket ger stor valfrihet i design. Om du har behov av en akustisk lösning rekommenderar vi Altro Wood Acoustic som minskar buller med upp till 19 dB och finns i sex färger.

Altro Aquarius

Altro Aquarius ger dokumenterad stegsäkerhet under sin förväntade livslängd i våta och torra utrymmen, oavsett om de boende eller personalen är barfota eller bär skor. Golvet saknar noppor på ytan och känns därför smidigare mot känsliga fötter, men ändå betryggande säkert. Det hjälper till att dämpa oron för att halka, samtidigt som det är lättare att rengöra. Med hjälp av ett säkerhetsgolv som Altro Aquarius i våta miljöer blir de som är mindre stadiga på fötterna hjälpta till större självständighet. Släpande gång till exempel blir möjlig samtidigt som risken för halka minimeras.

Effekterna av färg och naturens kraft

Det är väl känt att färg har stor betydelse när ett hem ska skapas. Altros golv och väggbeklädnader kan användas för att skapa stämningar, stimulera eller lugna, beroende på vilka behov de boende har. Det stora urval vi erbjuder innebär dessutom att när de boende själva ska välja sin inredning så har vi något som passar alla.

Det finns inga fasta regler för färganvändning, det handlar om att överväga vilka behov och smaker de enskilda boende har. Det här vet vi:

 • Människor har ett band till naturen som aktualiseras när våra kroppar synkroniseras medden naturliga miljön omkring oss. Det kallas biophilia. Det betyder att vi är mer benägna att samspela med färger som är knutna till naturen och detta kan vara till hjälp vid psykologisk återhämtning.
 • Ljusa färger tilltalar barn och skapar stimulerande och roliga rum, men för personer med autism kan orange, röda och gula nyanser överstimulera. Sådana färgval kan orsaka ökad hjärtfrekvens och få dem att tappa humöret. Röda nyanser kan emellertid stimulera aptiten, vilket är viktigt inom vården. Färgval handlar alltså om balans. Att använda mer färg på golv, snarare än på väggar, kan ge en mindre överväldigande effekt. Det rekommenderas att inlärningsområden eller rum för TEACCH-behandling (habiliteringsprogram som riktar sig till personer med autism) hålls neutrala för att inte avleda uppmärksamheten från inlärningsutrymmena i rummen, vilka vanligtvis har starka färger.
 • För det åldrande ögat innebär ögonlinsens gulning att den blå delen av färgskalan förloras först. Därför föredrar många vårdhem med äldre boende neutrala färger eller färger i den gula/röda delen av färgskalan.
 • Badupplevelsen är en viktig del av de boendes hygienrutiner och rätt färgstimulering kan göra hela skillnaden när det gäller att skapa en avkopplande upplevelse. Tala med din Altro-representantför hjälp om du behöver välja färger som kompletterar ditt varumärke eller ditt övergripande färgschema. 

Råd att tänka på

 • Använd olika färgscheman mellan kliniska och icke-kliniska områden
 • Välj färger som är synliga för ögat för personer som lever med demens
 • Ha synnedsättning och ljusreflektans i åtanke när färgpalett ska väljas för specifika utrymmen
 • Använd nyanser som främjar aptiten
 • På väggar är röda till gula nyanser lättare att identifieraän blåa och gröna nyanser. Mjuka vita nyanser fungerar bra som basfärg

Se vägvisning och vägledningför mer information. Om du vill se hur våra färger ser ut på plats, ta hjälp av Altro Space Visualiser.

Akustikgolv som är sköna att gå på

Buller kan påverka återhämtning och välbefinnande hos människor, men även deras integritet. Design med god akustik tillsammans med naturligt ljus och ventilation hjälper till att skapa en positiv, terapeutisk atmosfär. I utrymmen som inte har behov av förbättrad stegsäkerhet erbjuder vi Altro Serenade som absorberar ljud upp till 19 dB, ochavsevärt minskar ljudnivåerna. Förutom de allmänna fördelarna med en lugnare atmosfär kan det dessutom gynna vårdhem där personer med tinnitus och vissa sensoriska känsligheter vistas. Med sin tjocklek på 3,9 mm är golvet särskilt lämpligt för sensoriska rum där man inte bara behöver eliminera buller utifrån utan även sitter på och vistas på golvytan.

I utrymmen där man behöver minska buller men där även rullstolar och vagnar körs och det är viktigt att hjulen snurrar lätt så erbjuder vi dessutom Altro Orchestra, golv med en tjocklek på 2,6 mm som reducerar buller och ljud (upp till 15 dB) och är sköna att gå på. Både boende och personal, som tillbringar otaliga timmar till fots i lokalerna, gynnas av en tystare och bekvämare arbetsmiljö. Vi erbjuder Altro Wood Acoustic,  med en ljudreduktion upp till 19 dB och Altro Wood Silence med en ljudreduktion upp till 15 dB. Med sina tjocklekar på 3,9 mm respektive 2,85 mm ärde dessutom sköna att gå på. Matchande design och färgalternativ finns över hela serierna vilket innebär att du kan få en enhetlighet i hela installationen.

Renovering av bostäder

I alla vårdhem kan störande renoveringar orsaka ångest för de boende och svårigheter för personalen. Vi vet att den stress som orsakas när en boende måste flytta ut från ett bekant rum kan ha en negativ effekt på vissa personer, till och med till den grad att de kan försöka förstöra sin omgivning och riskera skada såväl som trauma. Vi erbjuder limfria golv som möjliggör snabb installation, vilket minskar den tid som rummet inte kan användas.

Genom att produkterna är limfria är de också luktfria, och avger inga störande lukter som kan stressa de boende, i synnerhet personer med demens eller autism. Vi erbjuder Altro XpressLay, ett säkerhetsalternativ med en färgpalett på 42 färger som med fördel används tillsammans med Altro Walkway och Altro Aquarius. Vi erbjuder även Altro Cantata, ett smidigt slätt golv för områden som inte har behov av förbättrad stegsäkerhet och som finns i 16 mjuka färger. Med detta får du moderna, hemtrevliga designval för områden i hem där risken för halka är låg, med alla de fördelar ett limfritt golv medför.

Upprätthålla ett hem i praktiken

Slitage är ett problem för de ansvariga för underhållet, och det påverkar dessutom hur besökande bedömer hemmet och hur de boende känner för det. I vårdhem är det vanligt med användning av rullstolar, gånghjälpmedel och kryckor vilket innebär att golv och väggar löper risk för att skadas.

Altros golv och väggar bidrar till att skydda omgivningen från både gående och hjulburen trafik, vilket leder till mindre underhåll och bättre estetik. Våra lösningar är utformade för att klara av kontinuerlig användning, något vi backar upp med långa garantier, lång förväntad livslängd och teknisk support. Om du är osäker på vilken som är den bästa lösningen för särskilda påfrestningar, maskiner, hjul eller normalt slitage, ta en titt på vår produktväljare, eller tala med din Altro-representant.

Planritning

Dessa planritningar visar hur Altros lösningar fungerar i olika rum på ett vårdhem..

Klicka på en yta i planritningen

Sällskapsrum och boendeytor

Altro Wood Silence Harvest Oak LRV 37

Toalett

Altro Suprema Oatmeal LRV 38

Altro Whiterock Satins FR Cream LRV 83

Administration

Altro Wood Greyed Oak LRV 38

Altro Whiterock Satins FR Jasmine LRV 71

Tvättstuga och grovtvättstuga

Altro Classic 25 Aster LRV 17

Simbassäng, spa och omklädningsrum

Altro Aquarius Cuttlefish LRV 50

Altro Whiterock Satins FR Cream LRV 83

Servicekorridor

Altro Reliance 25 Pool LRV 10

Kök

Altro Whiterock White FR LRV 89

Altro Stronghold 30 Russet LRV 14

Kontrasterar mot färgen på golvet i närliggande rum för att motverka att patienter går in. Altro Stronghold 30 ger vår allra högsta stegsäkerhet (PTV ≥ 55), vilket minimerar halkrisken i våta och flottiga miljöer.

Matsal

Altro Suprema Oatmeal LRV 38

Uteplats

Golvet har valts för att matcha LRV-värdet på det närmaste golvet inomhus.

Aktivitetsrum

Altro Suprema Oatmeal LRV 38

Privat badrum

Altro Aquarius Cuttlefish LRV 50

Altro Whiterock Satins FR Cream LRV 83

Sovrum

Altro Wood Silence Harvest Oak LRV 37

Sänggavlar av Altro Whiterock Satins FR Cream LRV 83

Avkopplingsrum

Altro Wood Silence Harvest Oak LRV 37

Konservatiorium

Altro Suprema Oatmeal LRV 38

Rum för allmänna ändamål

Altro Suprema Oatmeal LRV 38

Rum för behandling och utbildning av autistiska och på andra sätt kommunikationshandikappade barn

Altro Wood Silence Harvest Oak LRV 37

Växthus

Altro Reliance Pool LRV 10

Reception

Altro Suprema Chinchilla LRV 19

Butik

Altro Suprema Oatmeal LRV 38